Tisk stránky
návrat na hlavní stránku
Akvarijní pomůcky Ladislav Grýgera , 142 00 Praha 4 , tel / fax 241 722 133
----------------------------------------------------------------

Digitální pH-metr


Návod k obsluze

Hlavní technické údaje

Rozsah měření pH                                                                                    2 až 12
                                                                             / elektrická část          0 až 14 /
Nejmenší měřitelná změna pH                                                                        0,01
Vstupní odpor zesilovače                                                                10 na 12 Ohmů
Napájecí napětí                                                                                    baterie 9 V
Dodávaná elektroda / konektor BNC /                             SEOJ 212/PM plast krytka
Rozměry přístroje                                                                     70 x 115 x 31 mm

Návod k použití

1. Všeobecný popis

Digitální pH-metr sestává z měřicího analogového modulu se vstupním odporem
10 na 12 Ohmů a ze zobrazovacího modulu (úplný 3 1/2 místný digitální voltmetr se zobrazovačem z kapalných krystalů). Nastavovací prvky jsou součástí sestavy . Jsou použity desetiotáčkové proměnné odpory s vysokou mechanickou stálostí.

2. Elektrické zapojení

Potenciál měřicí sondy je přiváděn na vstup operačního zesilovače . Pomocí proměnných odporů jsou nastaveny napěťové poměry tak , aby výstupní signál přímo odpovídal hodnotě pH ( pro pH 7 je výstupní napětí právě 700 mV ') . Signál je zpracován a zobrazen komerčně vyráběným digitálním modulem PM 128.

3. Příprava elektrody před prvním měřením

Dodávaná elektroda je naplněná a stačí ji před měřením namočit na několik desítek minut do destilované vody nebo do pufru pH 7 .

Pokud použijeme jinou elektrodu , je třeba ji nejprve naplnit otvorem pro doplňování vnitřního roztoku / zpravidla směs chloridu draselného a chloridu stříbrného / .Pokud není elektroda naplněná , bývá nádobka s roztokem součástí balení .

Měřicí elektroda poskytuje správné údaje pouze tehdy , když má zcela čistý povrch koncové baničky z měrného skla . Je třeba zajistit čistotu povrchu občasným otřením vatou , namočenou ve vodě nebo podle povahy znečištění krátkodobým ponořením do organických rozpouštědel , zředěné chromsírové směsi nebo do minerálních kyselin. Po očištění , zejména organickými rozpouštědly ( velmi dobře vyhovuje čistý aceton ) a jinými dehydratačními činidly je třeba máčet elektrodu několik hodin v destilované nebo demineralizované vodě. Dbejte pokynů , uvedených v návodu k elektrodě ! Po ukončení každého měření je třeba elektrodu dobře opláchnout a přechovávat v destilované vodě nebo v neutrálním standardním roztoku . Je-li k elektrodě přiložen návod , řídíme se striktně tímto návodem , hlavně při dlouhodobém uchovávání . Elektroda se vždy skladuje namočená , způsob skladování má významný vliv na její životnost !

4. Příprava přístroje před měřením

Do přístroje vložíme baterii 9V otvorem pod víčkem na zadní straně přístroje . Připojíme elektrodu a přístroj zapneme vypínačem , který je umístěn pod zobrazovačem . Elektrodu ponoříme do standardního roztoku ( pufru ) pH 7 a prvkem označeným P ( posuv ) nastavíme na zobrazovači údaj 7,00 Poté elektrodu opláchneme v destilované vodě , ponoříme do pufru pH 4 a prvkem N ( nastavení ) nastavíme údaj 4,00 a postup zopakujeme do úplného souhlasu obou údajů. Pokud elektrodu dokonale neoplachujeme při přechodu z jednoho pufru do druhého , dojde ke znehodnocení pufrů . Pufrování ( kalibrace ) před měřením je nutné z podstaty pH elektrody / otevřený systém / a pokud najdete v nabídce pH-metr s pH elektrodou , která nepotřebuje kalibraci , buďte velmi obezřetní . Kovové suché elektrody existují , ale jsou zcela nevhodné pro akvaristiku./

5. Měření

Elektrodu ponoříme do zkoumaného roztoku a po ustálení ( v roztoku s nízkou vodivostí až několik minut ) odečteme údaj pH .

Pokud údaj kolísá , doporučujeme vypnout vnitřní elektrická zařízení v akváriu , mohou být zdrojem rušení . Pokud při měření držíme pH metr v ruce , musíme vzhledem k citlivosti měřicí elektrody na statický náboj omezit veškeré pohyby.

Pro vyloučení vnějších vlivů na výsledek měření ( změna teploty , atmosferického tlaku , vlhkosti , nekvalitní baterie , ... ) doporučujeme před každou sérií měření kontrolní nastavení přístroje pomocí pufrů .

6. Některé chyby při měření a jejich příčiny

Značně rychlé kolísání údaje - parazitní elektrický proud . Vypnout vnitřní elektrické spotřebiče .

Poměrně rychlý pokles nebo růst zobrazovaného údaje - nekvalitní baterie , nebo vlhkost v přístroji .

Při poklesu napětí baterie se může snížit kontrast zobrazovače - vyměnit baterii .

Zobrazí se údaj-1 nebo +1 - odpojená nebo poškozená pH-elektroda.Podaří-li se nastavit údaj pH 7 a nelze nastavit pH 4 , je s vysokou pravděpodobností poškozená pH-elektroda .

Protože je pH-elektroda otevřený systém , dochází vlivem osmotických tlaků stále k výměně roztoků mezi vnitřní částí elektrody a mezi měřenou kapalinou . Po větší změně koncentrace vnitřního roztoku se zrychlí potřeba přístroj nastavovat a zvětšuje se posuv nastavovacích prvků , potom je třeba odsát vnitřní roztok pH elektrody ( injekční stříkačkou po obnažení plnícího otvoru - je krytý špagetou / " bužírkou" / ) a naplnit novým plnícím roztokem. Nezapomeňte opět zakrýt plnící otvor .

Přístroj reaguje pomalu a chybně - zasolená nebo zařasená elektroda . Řasy a jiné nečistoty odstraníme máčením skleněné baničky elektrody střídavě v roztoku 10% fosforečnanu sodného (Na3PO4) a v 10% kyselině chlorovodíkové podle potřeby i několik hodin až dní. Po skončení očisty máčíme elektrodu alespoň 24 hodin v destilované nebo demineralizované vodě , kterou několikrát vyměníme za čistou . Při údržbě elektrody dodržujte postup , uvedený v návodu k elektrodě , při nejasnostech se spojte s výrobcem elektrody , je uveden na obalu.

7. Skladování přístroje

Přístroj skladujeme v suchém neagresivním prostředí , nejlépe mimo pěstírnu . Pokud dojde ke zvlhnutí přístroje , vysoušíme přirozenou cestou , nepoužíváme fen a pod. Při dlouhodobém ponechání v příliš vlhkém prostředí hrozí vytvoření vnitřních vrstev plísní , které i po vysušení vždy rychle nasávají vlhkost a mohou ovlivňovat měřený údaj .

Měřicí sonda se po prvním namočení skladuje vždy namočená , nejlépe v uchovávacím roztoku . Pokud elektroda vyschne , většinou je již nepoužitelná !

ZÁRUKA

Záruka po dobu 24 měsíců se poskytuje na funkční vady výrobku . Nevztahuje se na mechanické poškození a na vady způsobené politím kapalinou nebo potopením . Záruka zaniká po porušení plomby na zadním krytu přístroje .

Záruční i pozáruční opravy zajišťuje Ladislav Grýgera , Cihlářova 170 , 142 00 Praha 4 - Kamýk , tel. 241 722 133 , 605 281 171 . Opravu přístroje s porušenou plombou projednejte nejprve telefonicky .
Záruční podmínky na pH-elektrodu jsou uvedeny v návodu , přiloženém k elektrodě . ( 24 měsíců na skryté a mechanické vady / nezpůsobené obsluhou / , 6 měsíců na správnost funkce . )
   
   
   
Datum prodeje:                                                             Razítko prodejce:
   
   
   
SERVISNÍ ZÁZNAMY: